Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale profesioniștilor din domeniul sănătății, înregistrați în baza de date IQVIA

Johnson & Johnson România S.R.L. pune preț pe confidențialitatea datelor dumneavoastră și dorește să vă familiarizați cu modul în care primim, utilizăm, prelucrăm și divulgăm datele cu caracter personal. Vă mulțumim pentru colaborare și încrederea pe care o aveți în noi și așteptăm viitoarele noastre angajamente prin care vom oferi ajutor pacienților aflați în nevoie.

Rezumat

Am primit datele cu caracter personal de la o sursă terță și le vom combina cu alte informații cu caracter personal pe care le avem din diferite surse pentru a vă crea un profil. Folosim acest profil pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră și pentru a vă oferi informații în conformitate cu Nota de informare privind confidențialitatea datelor de mai jos. Datele cu caracter personal vor fi partajate cu afiliații noștri, furnizorii de servicii și alți terți. Datele cu caracter personal vor fi transferate în străinătate, în afara țării dumneavoastră de reședință, inclusiv în Statele Unite ale Americii, unde se pot aplica norme de protecție a datelor diferite de cele din țara dvs. de reședință. Ne puteți contacta pentru a accesa, modifica sau elimina datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor.

Notă de informare privind confidențialitatea datelor

Colectarea informațiilor. Pentru a ne urmări interesul legitim de a colabora cu dumneavoastră în diferite activități de afaceri, cum ar fi cercetare și dezvoltare, educație medicală și comunicare științifică, vânzări și marketing, Johnson & Johnson România S.R.L. primește date cu caracter personal de la o companie furnizor de date, cum ar fi IQVIA. Acestea includ datele de contact, detalii despre educație și informații profesionale. Pe măsură ce relația cu dumneavoastră evoluează, mai multe date personale despre dumneavoastră ne pot fi furnizate chiar de dumneavoastră sau pot fi generate în timpul interacțiunilor noastre personale cu dumneavoastră. De asemenea, putem colecta informațiile cu caracter personal prin tehnologii de urmărire, cum ar fi cookie-urile și pixelii de urmărire din emailuri, atunci când utilizați serviciile noastre online. De asemenea, este posibil să primim informațiile dumneavoastră cu caracter personal de la furnizori profesioniști de date, precum Veeva Link și alte surse terțe, incluzând, printre altele, site-uri web medicale și academice, servicii de reclame online, platforme de socializare, cum ar fi, de exemplu, LinkedIn.

Combinăm și analizăm datele pentru a vă crea un profil, pentru a ne ghida mai bine interacțiunile și pentru a vă oferi o experiență personalizată, relevantă pentru interesele și nevoile dumneavoastră. De exemplu, profilul dumneavoastră ne permite să pregătim mai bine întâlnirile și interacțiunile, să personalizăm comunicările de marketing în conformitate cu activitățile și subiectele dumneavoastră de interes și să vă evaluăm eligibilitatea pentru potențiale colaborări și angajamente. În cazul în care ne furnizați servicii, un astfel de profil ne ajută, de asemenea, să evaluăm remunerația corectă pentru aceste servicii și să calculăm valoarea de piață. Este posibil să folosim tehnologii avansate, cum ar fi AI, de exemplu învățarea automată pentru a ne ajuta la crearea și utilizarea acestor profiluri; cu toate acestea, atunci când sunt utilizate, astfel de tehnologii nu înlocuiesc deciziile umane în gestionarea relațiilor cu dumneavoastră.

Prezenta Notă de informare vă oferă informații prealabile despre prelucrarea datelor efectuată de noi. În cazul în care sunteți interesat/ă să aflați mai multe despre toate activitățile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal care ar putea fi relevante pentru dumneavoastră sau doriți să fiți la curent cu activitățile noastre de prelucrare, puteți consulta politica noastră de confidențialitate la adresa https://www.janssenmed.ro/ro-ro/services/privacy-policy/.

Divulgarea informațiilor. Divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal afiliaților noștri în scopurile descrise în prezenta Notă de informare privind confidențialitatea datelor. Lista afiliaților noștri este disponibilă la adresa www.investor.jnj.com/sec.cfm (apăsați pe link către Formularul 10K, Anexa 21, în secțiunea „SEC Filings”). Johnson & Johnson România S.R.L. este partea responsabilă pentru gestionarea datelor cu caracter personal utilizate în comun.

În conformitate cu scopurile comerciale descrise în secțiunea 1, este posibil să partajăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu partenerii noștri de co-branding și co-marketing, furnizori de servicii, cum ar fi agenții de tehnologie și digital/marketing/călătorii, platforme de servicii publicitare, parteneri de cercetare și colaborare și parteneri de licență, instituții de asistență medicală, consultanți și consilieri, auditori, precum și cu orice terț implicat în cazul reorganizării, fuziunii, cesionării, asocierii în participație, cesiunii, transferului sau altei înstrăinări totale sau parțiale a afacerii, activelor sau stocurilor noastre. De asemenea, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră autorităților de reglementare sau altor autorități acolo unde este prevăzut de lege.

Drepturile dumneavoastră de confidențialitate. Aveți dreptul de a solicita să revizuiți, să primiți o copie care poate fi citită în mod automat, să corectați sau să vă actualizați informațiile cu caracter personal; în cazul în care nu suntem constranși de un alt interes sau nu avem un temei juridic, dumneavoastră aveți, de asemenea, dreptul de a solicita restricționarea sau de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru un anumit scop, cum ar fi publicitatea online, sau de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal. Pentru orice informație cu caracter personal pe care o prelucrăm pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să vă revocați consimțământul în orice moment. Ne puteți contacta la adresa de email: RA-JNJRO-Privacy@ITS.JNJ.com.

Transferul transfrontalier de date. Utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezenta Notă de informare privind confidențialitatea datelor poate implica transferul informațiilor către jurisdicții situate în afara țării dumneavoastră de reședință, inclusiv în Statele Unite ale Americii, care pot avea reguli diferite de protecție a datelor față de țara dumneavoastră. Când transferăm datele cu caracter personal în țări în care Comisia Europeană consideră că nu au un nivel adecvat de protecție a datelor, ne asigurăm că luăm măsuri adecvate pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, cum ar fi utilizarea Clauzelor Contractuale Standard UE aprobate de Comisia Europeană. Puteți obține o copie a acestor măsuri contactând responsabilul nostru cu protecția datelor din țara sau regiunea dumneavoastră, dacă este cazul, la adresa de email emeaprivacy@its.jnj.com.

Păstrarea datelor. Vom păstra informațiile dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis, în virtutea scopului (scopurilor) pentru care au fost obținute aceste informații. Printre criteriile utilizate pentru stabilirea perioadelor noastre de păstrare se numără: (i) existența unei relații continue cu dumneavoastră și furnizarea oricărui serviciu către dumneavostră; (ii) existența unei obligații legale de a vă păstra datele; și (iii) situația noastră juridică care ar necesita păstrarea datelor (cum ar fi termenele de prescripție aplicabile, litigiile sau investigațiile de reglementare).

Responsabilul cu protecția datelor. Dacă aveți întrebări despre practicile noastre de confidențialitate, inclusiv despre modul în care stabilim că ne putem baza pe interesele noastre legitime ca temei legal pentru prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor din țara sau regiunea dumneavoastră, dacă este cazul, la adresa de email emeaprivacy@its.jnj.com.

Depunerea unei plângeri. Puteți depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor din țara sau regiunea dumneavoastră. Informațiile de contact pot fi găsite la adresa: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Actualizări ale prezentei Note de informare privind confidențialitatea datelor

Prezenta Notă de informare privind confidențialitatea datelor poate fi actualizată ocazional. Orice modificare adusă prezentei Note de informare privind confidențialitatea datelor va intra în vigoare la momentul publicării prezentului document revizuit. Vă vom informa ori de câte ori vom aduce modificări substanțiale prezentei Note de informare privind confidențialitatea datelor. Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre după intrarea în vigoare a acestor modificări înseamnă că ați luat cunoștință de Nota de informare privind confidențialitatea datelor în varianta revizuită. Vă recomandăm să consultați în mod regulat Nota de informare privind confidențialitatea datelor atunci când vizitați serviciile noastre. Prezenta politică a fost actualizată ultima dată la 1/10/2023.