Meniu
Logo

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale profesioniștilor din domeniul sănătății, înregistrați în baza de date IQVIA

1. Colectarea datelor

In baza intereselor noastre legitime, Johnson & Johnson Romania SRL va utiliza datele dumneavoastră personale furnizate de IQVIA Technology Solution SRL în vederea gestionării relaţiei cu dumneavoastră şi, dacă vă daţi acordul, pentru a vă furniza informaţii despre produsele şi serviciile noastre, informaţii medicale şi ştiinţifice şi informaţii despre evenimente medicale locale şi/sau internaţionale la care aţi putea dori să participaţi sau să ţineţi prelegeri. In baza intereselor noastre legitime, este de asemenea posibil să vă utilizăm datele personale pentru elaborarea de statistici bazate pe informaţiile din bazele noastre de date, precum şi pentru întocmirea unor sondaje, chestionare de feedback al clienţilor şi alte comunicări similare.

În baza intereselor noastre legitime, pentru a gestiona mai eficient relaţia cu dumneavoastră şi pentru a vă furniza informaţii adaptate intereselor dumneavoastră, vă vom utiliza datele personale pentru a crea un profil al dumneavoastră. În acest scop, putem combina informaţiile personale cu informaţiile profesionale care ne parvin despre dumneavoastră din următoarele surse: informaţii disponibile public, reţele de socializare şi afiliati ai J&J. Acest lucru ne va ajuta să vă oferim o experienţă personalizată şi informaţii care sunt mai relevante pentru interesele, preferinţele şi nevoile dumneavoastră.

Dorim să identificăm specialiştii de top în domeniu. În acest sens J&J poate crea un profil al dumneavoastră, în conformitate cu interesele noastre legitime. Acest profil ne poate ajuta să realizăm o evaluare a compensaţiei adecvate pentru serviciile prestate şi calcularea valorii de piaţă corecte a acestora.

2. Divulgarea informaţiilor

Dezvăluim datele dumneavoastră personale afiliaţilor noştri în scopurile descrise în această Nota de informare privind prelucrarea datelor personale. Lista afiliaţilor noştri este disponibilă la adresa http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (click pe linkul către Form 10K, Exhibit 21, sub “SEC Filings”). Johnson & Johnson Romania SRL este partea responsabilă de gestionarea datelor personale folosite în comun.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră personale unor părţi terţe neafiliate, dar numai furnizorilor de servicii care ne sprijină în activitatea noastră, cum ar fi furnizori de servicii tehnologice şi digitale/de marketing, şi cu care am încheiat contracte în acest sens.

3. Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor

Aveţi dreptul de a solicita revizuirea informaţiilor personale pe care le-am colectat despre dumneavoastră, precum şi dreptul de a solicita corecţia, ştergerea, blocarea, portabilitatea datelor şi restricţionarea utilizării de către noi a acestor informaţii. Puteţi transmite o solicitare în această privinţă sau puteţi să vă revocaţi consimţământul de a primi comunicate în domeniul marketingului din partea noastră, contactându-ne la adresa: RA-JNJRO-Privacy@ITS.JNJ.com.

4. Transferul de date în afara ţării

Utilizarea şi dezvăluirea datelor dumneavoastră personale indicate în această Notă de informare privind prelucrarea datelor personale pot implica transferul datelor în jurisdicţii din afara ţării dumneavoastră de reşedinţă, inclusiv în Statele Unite, unde regulile de protecţie a datelor pot fi diferite de cele aplicabile în ţara dumneavoastră. Au fost instituite măsuri contractuale adecvate, precum şi alte tipuri de măsuri pentru a vă proteja datele personale în momentul transferului. Unele ţări din afara Spaţiului Economic European (SEE) sunt recunoscute de Comisia Europeană în ceea ce priveşte existenţa unui regim adecvat de protecţie a datelor, în conformitate cu standardele SEE (lista acestor ţări este disponibilă la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). În cazul transferurilor din SEE în ţări considerate ca furnizând un regim neadecvat de protecţie a datelor de către Comisia Europeană, am instituit măsuri adecvate, inclusiv garantarea faptului că beneficiarul datelor este obligat prin Clauzele UE Contractuale Standard sau printr-un cod de conduită sau certificat aprobat de UE, să vă protejeze datele personale. Puteţi obţine un exemplar al documentului care detaliază aceste măsuri prin contactarea responsabilului cu protecţia datelor din ţara sau regiunea dumneavoastră, dacă este cazul, la emeaprivacy@its.jnj.com.

5. Retenţia datelor

Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar sau permis, în scopul/scopurile pentru care acestea au fost obţinute. Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadelor de retenţie a datelor includ: (i) intervalul de timp în care continuăm să avem o relaţie cu dumneavoastră şi să vă furnizăm servicii; (ii) existenţa unei obligaţii legale pe care trebuie să o respectăm; şi (iii) măsura în care pastrarea datelor este recomandabilă din punct de vedere al poziţiei noastre legale (de exemplu, situaţii aplicabile în care suntem supuşi unor limitări, implicaţi în litigii sau investigaţii în domeniul reglementării).

6. Responsabilul cu protecţia datelor

Dacă aveţi întrebări legate de practicile noastre privind prelcurarea datelor personale, inclusiv despre modul în care stabilim că interesele noastre sunt justificate din punct de vedere legal atunci când prelucrăm datele dumneavoastră personale, puteţi lua legătura cu responsabilul nostru cu protecţia datelor din ţara sau regiunea dumneavoastră, dacă este cazul, la emeaprivacy@its.jnj.com.

7. Depunerea unei plângeri

Puteţi depune o plângere la autoritatea de protecţie a datelor din ţara sau regiunea dumneavoastră. Informaţiile de contact ale autorităţilor competente sunt disponibile la http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.