Termeni Legali de Utilizare

TERMENI DE UTILIZARE AI WEBSITE-ULUI WWW.JANSSENMED.RO

Vă rugăm să citiți şi să analizați cu atenție termenii de utilizare ai website-ului WWW.JANSSENMED.RO (“Website-ul”) înainte de utilizarea acestui Website.

Întregul conținut al acestui Website (www.janssenmed.ro) este deținut sau controlat de Johnson & Johnson Romania SRL şi este protejat prin drepturi de proprietate intelectuală pe plan internațional.

Deținătorii acestui Website vor folosi toate diligențele pentru a include informații actualizate și exacte pe acest Website.

Acest Website este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății din România iar accesul la informațiile de pe acest Website se face doar prin crearea unui cont și folosirea unei parole asociate.

Prin utilizarea Website-ului vă exprimați acordul privind Termenii de Utilizare ai Website-ului (“Termenii de Utilizare”). Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare, vă rugăm să nu folosiți Website-ul.

Termenii de Utilizare se completează cu alte documente ce cuprind informații utile privind consecințele folosirii Website-ului, precum Politica privind protecția datelor cu caracter personal în contextul operării Website-ului www.janssenmed.ro (Politica de cookies), disponibilă aici , și Politica generală de confidențialitate a Johnson & Johnson Romania, disponibilă aici.

  1. Conținut

Scopul acestui Website este de a oferi informații generale cu privire la produsele si serviciile companiei de interes pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Informațiile prezente în acest Website nu au rolul de a substitui propria apreciere asupra chestiunilor medicale.

Puteți descărca conținutul numai pentru utilizarea personală în scopuri necomerciale, cu condiţia să nu modificaţi sau să ştergeţi niciun semn care denotă deținerea vreunui drept de autor, sau unei mărci înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală.

Nu este permisă nicio modificare sau altă reproducere a acestui conținut. Altfel, conținutul nu se poate copia sau utiliza în niciun alt mod fără acordul expres al Johnson & Johnson Romania SRL.

Audiență pe internet: Toate informațiile prezentate în acest Website sunt destinate doar persoanelor adulte care sunt profesioniști licențiati în domeniul sanitar din România. Ca un profesionist în domeniul sanitar, dumneavoastră trebuie să vă folosiți propria judecată în evaluarea informațiilor prevăzute de acest Website. De asemenea, vă recomandăm să consultați alte surse profesioniste și referințe înainte de a face o evaluare ori a lua o decizie privind un tratament. Accesul dumneavoastră și utilizarea informațiilor prezentate aici sunt reglementate de acești Termeni de Utilizare și alte legi aplicabile.

Navigarea pe acest Website de către persoane care nu au împlinit această vârstă de 18 ani este interzisă.

  1. Link-uri către alte pagini de internet

Acest Website poate furniza link-uri către sau referiri la alte website-uri, dar deținătorii acestui Website nu au nicio responsabilitate pentru conținutul terțelor website-uri și nu vor răspunde de nicio pagubă sau vătămare care rezultă din conținutul acestuia. Orice link-uri către alte website-uri se furnizează numai pentru conveniența utilizatorilor acestui Website.

Având in vedere ca website-uri terțe sunt guvernate de proprii termeni de utilizare, care pot fi menționați pe respectivele website-uri, încurajarea noastră este in sensul citirii cu atenție a termenilor de utilizare ai oricărui website pe care îl vizitați.

  1. Proprietatea intelectuală

Website-ul, codul sursă al Website-ului, baza de date și orice alte materiale (inclusiv informații, documente, semne, logo-uri) (“Materialele”) de pe acest Website sunt proprietatea intelectuală a Societății sau aceasta a primit permisiunea de a utiliza aceste Materiale, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres contrariul.

Mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, design-ul și produsele de pe acest Website sunt protejate în România si pe plan internațional. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, nume de domenii, drepturi decurgând din mărci înregistrate, brevete, desene și modele industriale asupra Website-ului și a conținutului său (inclusiv, dar nelimitându-se la text, imagini, grafică si software) sunt deținute sau licențiate în favoarea Johnson & Johnson Romania SRL. Nicio utilizare a oricăruia dintre aceste drepturi nu se poate efectua fără autorizarea prealabilă în scris a deținătorilor acestui Website, decât pentru a identifica produsele sau serviciile Johnson & Johnson Romania SRL sau ale societăților afiliate ale acestuia.

Simpla accesare a acestui Website nu va conferi în favoarea utilizatorului niciun drept de proprietate intelectuală asupra Website-ului însăși sau a conținutului său. Prin simpla actualizare și postare de informații și materiale noi pe Website, Johnson & Johnson Romania SRL nu înțelege să renunțe la niciunul din Drepturile sale de Proprietate Intelectuală asupra acestora.

  1. Protecția Datelor

Prelucrarea datelor prin intermediul Website-ului se realizează în conformitate cu Politica de confidențialitate. Deținătorii acestui Website vor putea folosi informațiile furnizate de către utilizatori care nu sunt date cu caracter personal pentru a îmbunătăți funcționarea acestui Website.

Transmițătorul oricăror comunicări către acest Website sau către deținătorii acestuia va fi responsabil de conținutul și informațiile cuprinse în prezentul, inclusiv realitatea și exactitatea acestuia.

  1. Renunțarea la garanții

În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, cu privire la Website și informațiile, Materialele prezente pe Website, Societatea (și după caz, entitățile sale afiliate) exclud în mod expres orice condiții, garanții sau alți termeni care ar putea rezulta sau altfel deveni incidenți în baza legislației, jurisprudenței și / sau dreptului natural, incluzând, fără limitare, garanțiile privind calitatea satisfăcătoare, caracterul corespunzător pentru un anumit scop.

Utilizarea acestui Website se face cu riscul utilizatorului, inclusiv referitor la conexiunea la internet și protecțiile pentru o navigare sigură pe internet, astfel că Societatea nu își asumă nicio răspundere pentru orice viruși informatici, programe software rău intenționate („malicious software”) sau alte elemente negative care ar afecta utilizatorul ori dispozitivul utilizat în accesarea Website-ului.

  1. Răspundere

Societatea exclude prin prezenta orice răspundere în legătură cu orice pretenție, pierdere, solicitare sau daune de orice fel (indiferent dacă astfel de pretenții, pierderi, solicitări sau daune erau sau nu previzibile sau cunoscute și dacă sunt legate de neglijență, încălcarea contractului sau de alte cauze) care pot rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui Website sau a informației, conținutului sau Materialelor incluse pe Website.

Deși Societatea încearcă să asigure faptul că informațiile conținute în acest Website sunt corecte la momentul publicării lor, Societatea nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice erori, omisiuni sau inexactități legate de conținutul Website-ului și în consecință nu oferim asigurări și nu vom fi responsabili pentru nicio daună sau pierdere legată de acuratețea, caracterul complet și actual sau furnizarea la timp a informațiilor de pe Website.

  1. Legislația aplicabilă

Aceşti Termeni de Utilizare, politica de confidențialitate precum si conținutul Website-ului sunt guvernate de legile din România și interpretate în conformitate cu acestea. Orice litigiu cu privire la acești termeni și condiții va fi soluționat de către instanțele competente din România.

Dacă oricare din prevederile acestor Termeni de Utilizare se dovedeşte ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, acea prevedere va fi considerată ca fiind separată de această notă şi nu afectează validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi.

Aceşti Termeni de Utilizare precum și politica de confidențialitate constituie întregul acord dintre Johnson & Johnson Romania SRL şi utilizatorii acestui Website. În cazul în care nu respectați prevederile acestor Termeni de Utilizare, veți putea fi obligat să plătiți daune către Johnson & Johnson Romania SRL pentru prejudiciul cauzat.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acesti Termeni sau Website, ne puteți contacta conform indicațiilor din Politica de confidențialitate sau în secțiunea „Contact” din acest Website.

Ultima actualizare: 13 aprilie 2021