Termeni Legali de Utilizare 

Ultima actualizare: decembrie 2017

Acest website (“Website-ul”) vă este pus la dispoziție în conformitate cu prezenții "Termeni de Utilizare" și cu orice modificări și completări ale acestora (denumite în mod colectiv prezentul "Acordt") care ar putea fi publicate de către Johnson & Johnson Romania S.R.L., societate înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor din România în calitate de procesor de date cu caracter personal în scopuri de marketing, în baza notificării nr. 22036 ( “Proprietarul Site-ului,” "noi", "de noi") la un  moment dat. Utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului sau a oricăror alte servicii sau conținuturi puse la dispoziție prin intermediul Website-ului [sau a Software-ului Mobil] se va considera a reprezenta consimțământul dumneavoastră de a fi obligat legal de termenii și condițiile Acordului, care vor fi aplicabile în același mod ca și în situația în care dumneavoastră ați fi semnat Acordul. Dacă nu sunteți dispus să acceptați termenii și condițiile prevăzute prin Acord, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați  Website-ul și să nu postați sau să publicați niciun fel de materiale pe acesta.

Prezenții Termeni Legali de Utilizare reglementează limitele utilizării de către dumneavoastră a Site-ului, inclusiv, fără limitare, utilizarea oricărui conținut sau text, informații, imagini, fișiere audio, a serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului, a instrumentelor, programelor, aplicațiilor software, bazelor de date incorporate și a oricăror alte aspecte conexe privind Site-ul.


Prin acceptarea acestor Termeni Legali de Utilizare, declarați în mod expres că ați fost informat cu privire la exercitarea oricăror drepturi în conformitate cu legislația aplicabilă, în special cu Legea nr.  677/2001, inclusiv, fără limitare, cu privire la dreptul de a fi informat asupra procesării; inclusiv dreptul de a solicita Proprietarului Site-ului să vă confirme, cu titlu gratuit, odată pe an, dacă informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate sau nu; dreptul de a interveni în legătură cu datele cu caracter personal, inclusiv, inter alia, dreptul de a solicita Proprietarului Site-ului să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să anuleze datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă; dreptul de a obiecta împotriva procesării datelor; dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale, inclusiv acela de a solicita și obține revocarea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza procesării datelor cu caracter personal efectuată prin mijloace automate, destinată evaluării unor aspecte ale personalității dumneavoastră sau suspendarea oricărei decizii care vă privește, vă afectează într-un mod semnificativ, în cazul în care o astfel de decizie a fost adoptată exclusiv pe baza procesării datelor care îndeplinesc cerințele de mai sus, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; și dreptul de exercitare a căilor de atac la autoritatea de supraveghere și/sau în instanță.


Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați Proprietarul Site-ului la următoarele date de contact: Strada Tipografilor nr.11-15, Cladirea S-Park, Corpul B3, Etaj 3, Camera 1, Corpul B4, Etaj 3 si Corp LB, Etaj 3, Sector 1, 013714, Bucureşti. Detalii suplimentare cu privire la procesarea datelor cu caracter personal sunt incluse în cadrul Politicii de Confidențialitate.


Prin acceptarea acestor Termeni Legali de Utilizare, acceptați faptul că, în pofida faptului că Proprietarul Site-ului ia măsuri tehnice și organizatorice rezonabile de protejare a datelor cu caracter personal care fac obiectul schimburilor de date, inclusiv cu privire la Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, nicio transmisiune de date prin internet nu este sigură în proporție de 100% și sunteți de acord cu și acceptați faptul că Proprietarul Site-ului nu garantează securitatea datelor cu caracter personal în afara Cerințelor minime de securitate și că acesta nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate de astfel de încălcări ale securității datelor.


Publicul vizat de Website
Acest Website vizează și este adresat rezidenților din România. Website-ul nu este adresat persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani și solicităm ca aceste persoane să nu furnizeze date cu caracter personal prin intermediul Serviciului. În cazul în care copilul dvs. a trimis date cu caracter personal și doriți să solicitați eliminarea acestora, vă rugăm să ne contactați, după cum se explică mai jos, în secțiunea "Informații de contact".


Declinarea răspunderii cu privire la informații

Informațiile, inclusiv orice sfaturi și recomandări de pe  website, sunt adresate exclusiv cu titlu de suport educativ general și nu trebuie utilizate ca substitut pentru o evaluare medicală, diagnoză sau tratament pentru nicio afecțiune medicală sau boală. Acestea nu sunt concepute a constitui sfaturi medicale sau de sănătate și nici pentru a fi utilizate în scopul diagnosticării sau tratamentului medical al oricărei probleme particulare. De asemenea, acestea nu sunt menite a constitui un substitut pentru sfaturi și servicii profesionale din partea unui furnizor de servicii de sănătate calificat care cunoaște circumstanțele unice ale cazului dumneavoastră. Vă rugăm să solicitați întotdeauna sfatul medicului personal sau al altui profesionist calificat din domeniul sănătății cu privire la orice condiție medicală și înaintea începerii unui tratament nou, deoarece un profesionist calificat în domeniul sănătății este singurul în măsură să vă evalueze și să vă informeze cu privire la orice problemă de sănătate sau opțiune de tratament. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră face de asemenea obiectul unor declinări suplimentare de răspundere și al unor avertismente care pot apărea pe parcursul website-ului.nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio consecință legată în mod direct sau indirect de orice acțiune sau inacțiune a dumneavoastră pe baza informațiilor, serviciilor sau a altor materiale de pe website.     În pofida faptului că depunem eforturi pentru a menține informațiile de pe website exacte, complete și la zi, nu acordăm niciun fel de asigurări și nici nu vom fi responsabili pentru niciun prejudiciu sau pierdere, directă sau indirectă (cum ar fi o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate) legată de corectitudinea, caracterul complet sau oportun al informațiilor publicate pe website.


Nu ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea conținutului provenit din surse care nu aparțin proprietarului site-ului și nici pentru practicile și standardele care nu aparțin grupului proprietarului site-ului.proprietarul site-ului poate de asemenea modifica informațiile publicate pe website în orice moment fără notificare prealabilă, iar proprietarul site-ului nu va fi ținut răspunzător în niciun mod pentru nicio astfel de modificare.

Drept de proprietate
Înțelegeți faptul că Website-ul vă este pus la dispoziție doar pentru uzul dumneavoastră personal și în scop necomercial. Sunteți de acord cu faptul că Website-ul este proprietatea Proprietarului Site-ului, inclusiv în ceea ce privește toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia, și că nu aveți dreptul de a îl utiliza în alt mod în afara celui prevăzut prin prezenții Termeni de Utilizare. Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu sau pierdere, directă sau indirectă cum ar fi o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate) pe care ați putea-o suferi în legătură cu orice utilizare a Website-ului în orice scopuri comerciale sau de altă natură neautorizate în conformitate cu prezenții Termeni de Utilizare. Ne rezervăm dreptul de a vă refuza sau întrerupe accesul la Website, la latitudinea noastră. Website-ul este pus la dispoziție cu titlu gratuit și, dat fiind acest lucru, nu avem nicio obligație de a asigura niciun fel de servicii de întreținere sau suport în legătură cu acesta și nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau prejudiciu, direct sau indirect (cum ar fi o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate) pe care l-ați putea suferi ca urmare a neefectuării întreținerii sau neactualizării Website-ului.


Nu puteți copia, modifica sau reutiliza Website-ul, orice actualizări sau orice părți ale acestuia, inclusiv software-ul incorporat în acesta.

Puteți utiliza acest Website numai în scopuri legale și în conformitate cu prezenții Termeni de Utilizare.  Vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată de a viziona, tipări și distribui conținutul obținut de pe Website în scopuri personale necomerciale, cu condiția să nu eliminați sau să ascundeți notificarea privind drepturile de autor sau alte notificări afișate pe conținut. Nu puteți copia, retipări, modifica, afișa, interpreta, translata, distribui, adapta, radiodifuza sau video-difuza, comunica publicului prin mijloace de telecomunicație, circula sau comercializa conținutul obținut de pe Website în niciun mod, în niciun scop comercial, și nici nu puteți pune la dispoziție acest conținut niciunei surse comerciale, inclusiv altor website-uri, fără permisiunea prealabilă acordată în scris de Proprietarul Site-ului. În afară de aceasta, sunteți de acord: (i) să nu utilizați acest Website în niciun mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, avaria sau deteriora Website-ul sau care ar putea interfera cu orice altă utilizare a acestui Website, inclusiv cu capacitatea oricărui utilizator de a se angaja în activități în timp real prin intermediul acestui Website; (ii) să nu utilizați niciun fel de robot, sistem tip ”spider” sau alt dispozitiv, proces sau mijloc automat pentru accesarea acestui Website în niciun scop, inclusiv să nu răzuiți, efectuați explorare de date, monitorizați sau copiați niciunul dintre materialele de pe acest Website; (iii) să nu utilizați niciun fel de proces manual în vederea monitorizării sau copierii oricărui material de pe acest Website și nici să nu vă angajați în nicio altă activitate neautorizată fără acordul prealabil expres acordat în scris de Proprietarul Site-ului; (iv) să nu utilizați în alt mod niciun dispozitiv, software sau practică ce interferează cu funcționarea corespunzătoare a acestui Website; și (v) să nu încercați să interveniți în alt mod asupra funcționării corespunzătoare a acestui Website.


Ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres prin prezentul. 


Acces
În vederea utilizării Website-ului, trebuie să accesați internet-ul în mod direct sau prin instrumente care accesează conținutul de pe internet. Acest acces poate fi imposibil datorită lipsei de acces la internet sau din alte motive. Utilizatorul Website-ului este unica persoană răspunzătoare pentru plata oricăror taxe sau sume aferente serviciilor corespunzătoare accesului la internet. Utilizatorul este unica persoană răspunzătoare pentru instrumentele necesare pentru conectarea la internet.


Confidențialitate și consimțământul cu privire la utilizarea datelor
Informațiile pe care le obținem prin intermediul utilizării de către dumneavoastră a Website-ului, fie prin procesul de înregistrare fie în alt mod, sunt supuse Politicii noastre de Confidențialitate.  Politica noastră de Confidențialitate adresează, printre altele, colectarea și utilizarea de către noi a datelor furnizate de dumneavoastră către noi, inclusiv drepturile care vă revin în legătură cu informațiile respective. Vă rugăm să o lecturați cu atenție înainte de a continua utilizarea Website-ului.

Comunicări electronice
Informațiile comunicate pe Website pot constitui comunicări electronice. Atunci când comunicați cu noi prin intermediul Website-ului sau al altor mijloace media electronice, cum ar fi prin e-mail, comunicați cu noi electronic. Sunteți de acord cu faptul că putem comunica electronic cu respectarea legislației locale privind dreptul la viață privată și cu condiția ca aceste comunicări, precum și notificările, declarațiile, acordurile și alte comunicări pe care vi le transmitem electronic, să fie echivalente cu comunicările în scris și să aibă aceeași forță și efect ca și cele în scris și să fie semnate de partea care transmite astfel de comunicări. În măsura în care ați solicitat să primiți atenționări cu privire la orice alte notificări în numele Website-ului cu privire la produsele și serviciile Johnson & Johnson Romania S.R.L., comunicări ce ar putea fi considerate comunicări comerciale, veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la astfel de atenționări/notificări urmând instrucțiunile din cadrul fiecărui astfel de mesaj.


Mesaje publicate de utilizatori
Am creat sau am putea crea în viitor anumite spații în cadrul Website-ului, cum ar fi panouri de afișaj sau forumuri, unde membrii pot încărca materiale și își pot împărtăși ideile, comentariile, recenziile asupra produselor, fotografii, materiale video și altele asemenea cu alți membri (denumite în mod colectiv “Forumurile”). Aceste Forumuri pot fi disponibile numai membrilor înregistrați ai Website-ului. Pentru a ne asigura că materialele textuale, grafice, aplicațiile software, materialele muzicale, sonore, fotografiile, materialele video, afișările, datele, informațiile sau alte materiale publicate de utilizatori (denumite în mod colectiv "Conținutul Utilizatorului") sunt benefice pentru comunitatea extinsă, am stabilit anumite reguli de bază care trebuie respectate de toată lumea.


În afară de aceasta, dacă un Forum este pus la dispoziție în cadrul Website-ului, acesta poate oferi posibilitatea utilizatorilor să afișeze întrebări și să primească răspunsuri de la experți contractați de către noi. Acolo unde este cazul, acești experți sunt remunerați de noi pentru timpul pe care îl consumă răspunzând la întrebările membrilor, însă opiniile exprimate de aceștia le aparțin. Acordăm acces la experți și la consultanța oferită de aceștia numai în cadrul Forumului, ca serviciu informativ și educativ pentru membrii Website-ului. Nicio informație publicată pe Forumuri nu trebuie considerată a fi informație medicală. Vă rugăm să consultați un profesionist în domeniul sănătății înainte de a vă angaja în orice tratament.


Politica noastră cu privire la acest Website constă din revizuirea Conținutului Utilizatorului, în măsura în care acest lucru este posibil din perspectivă practică, fie înainte fie după publicarea unui astfel de Conținut al Utilizatorului. Pre-moderarea implică faptul că Conținutul Utilizatorului nu va fi publicat pe Forum și nu poate fi accesat sau vizualizat de alți membri ai Website-ului până când acesta nu este revizuit de noi și nu s-a stabilit că Conținutul Utilizatorului este adecvat pentru publicare pe Forum. Acest proces implică de asemenea faptul că Conținutul Utilizatorului transmis pentru publicare nu va fi publicat în timp real și e posibil să nu fie nicicând publicat dacă noi stabilim că acesta nu este adecvat pentru  Website. Post-moderarea implică faptul că Conținutul Utilizatorului va fi revizuit de noi imediat ce a fost publicat deja pe Website.  Conținutul Utilizatorului post-moderat cu privire la care Proprietarul Site-ului stabilește că acesta nu se conformează cu prezenții Termeni sau este inadecvat în alt mod pentru Website va fi eliminat de pe Website fără notificarea utilizatorului.  

Conținutul Utilizatorului trebuie să fie adecvat pentru Forum. Fără a limita motivele pentru care Conținutul Utilizatorului poate fi respins de către noi, putem respinge, edita sau elimina orice Conținut al Utilizatorului care nu respectă oricare dintre Liniile directoare comunitare pe care le punem la dispoziție, pe care trebuie să le citiți înaintea publicării oricărui Conținut al Utilizatorului pe Website.
Prin transmiterea unui Conținut al Utilizatorului pentru publicare pe un Forum, dumneavoastră de asemenea (1) confirmați faptul că aveți dreptul de a publica sau de a transmite Conținutul Utilizatorului; (2) sunteți de acord cu faptul că sunteți unicul responsabil pentru întregul Conținut al Utilizatorului transmis de dumneavoastră pentru publicare; și (3) acordați Proprietarului Site-ului și entităților afiliate ale acestuia un drept și o licență irevocabilă, la nivel mondial, neexclusivă, perpetuă, sub-licențiabilă și transferabilă integral și fără redevențe de utilizare a Conținutului în orice mod pe Website și pe orice alt Website deținut sau operat de Proprietarul Site-ului sau de afiliații acestuia (precum și pe orice pagini de rețele sociale asociate cu Proprietarul Site-ului sau cu afiliații acestuia). 


Avem libertatea de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici cuprinse în sau derivate din orice Conținut al Utilizatorului în orice scopuri, indiferent de natura acestora, inclusiv produse de dezvoltare, fabricație și marketing. Prin urmare, vă rugăm să nu ne transmiteți sau expediați niciun fel de idei, sugestii sau materiale pe care doriți să le păstrați confidențiale sau în legătură cu care vă așteptați să primiți o compensație sau pe care preconizați să le înregistrați ca drepturi de proprietate intelectuală. Nu veți putea ridica niciun fel de pretenții împotriva noastră cu privire la nicio utilizare sau neutilizare a Conținutului Utilizatorului. În momentul în care transmiteți Conținutul Utilizatorului, înțelegeți faptul că noi vom avea dreptul, însă nu și obligația, de a utiliza, afișa și publica numele dumneavoastră, fotografii, informații privind înfățișarea, vocea sau performanța dumneavoastră, informații biografice și/sau declarații și orice alte informații puse la dispoziție în întreaga lume, în permanență, prin intermediul Website-ului și al oricărui afiliat sau succesor al Website-ului sau al canalelor social media deținute sau operate de noi sau de afiliații noștri. În cazul în care facem uz de oricare dintre aceste drepturi, dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că nu veți primi nicio altă remunerație, plată, notificare sau merite și nici nu veți avea dreptul la nicio aprobare asupra modului de utilizare a acestora de către Proprietarul Site-ului. 


Confirmați faptul că Forumurile conțin opiniile și punctele de vedere ale altor utilizatori. Confirmați în continuare faptul că nu suntem răspunzători pentru exactitatea niciunui Conținut al Utilizatorului de pe Website. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că întreg Conținutul Utilizatorului constituie responsabilitatea exclusivă a persoanei care a publicat Conținutul.  Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că veți evalua și veți suporta toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui Conținut al Utilizatorului, inclusiv cu orice situație în care vă veți baza pe exactitatea, caracterul complet sau utilitatea unui astfel de Conținut al Utilizatorului.


Ne rezervăm, în orice moment, dreptul de a întrerupe, temporar sau permanent, capacitatea dumneavoastră de a încărca Conținutul Utilizatorului și/sau de a accesa Conținutul Utilizatorului cu sau fără notificare, la latitudinea noastră exclusivă.  Sunteți de acord cu faptul că nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră sau față de orice terț pentru nicio suspendare sau întrerupere a acceptării Conținutului Utilizatorului.


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că întregul Conținut al Utilizatorului pe care îl publicați pe Website prin intermediul unui dispozitiv mobil va fi stocat pe respectivul dispozitiv mobil. Securitatea și siguranța dispozitivului dumneavoastră mobil, a informațiilor și materialelor conținute de acesta,  precum și a oricărei parole utilizată de dumneavoastră pe dispozitivul dumneavoastră și pentru accesarea Website-ului constituie responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. 


Stocarea Conținutului Utilizatorului
Este posibil să impunem un volum maxim de stocare cu privire la Conținutul Utilizatorului pe Website. Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau prejudiciu, direct sau indirect (cum ar fi o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate) pe care l-ați putea suferi ca urmare a oricărei anulări sau nestocări a oricăror mesaje, comunicări sau a altui Conținut al Utilizatorului asociat cu menținerea volumului maxim de stocare.


Termeni suplimentari
Anumiți termeni suplimentari ar putea guverna anumite caracteristici sau conținuturi de pe Website. Prin participarea la orice activitate de pe Website guvernată de termeni suplimentari  sunteți de acord cu faptul că veți fi supus acelor termeni suplimentari în afară de prezenții Termeni de Utilizare. 

Neacordarea de garanții cu privire la utilizarea Website-ului
Website-ul este publicat “în starea în care se află” și “astfel cum este disponibil.” Cu excepția celor prevăzute în mod specific prin prezentul document, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, proprietarul site-ului declină în mod expres oricare dintre și toate garanțiile, de orice fel, indiferent dacă acestea sunt exprese, legale sau implicite, inclusiv, fără limitare, orice garanții cu privire la vandabilitatea, caracterul adecvat pentru un anumit scop și cele de neîncălcare cu privire la, fără limitare, titlul website-ului sau natura adecvată a informațiilor de pe acest website.

Proprietarul site-ului nu acordă nicio garanție cu privire la faptul că website-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că accesul la website va fi neîntrerupt, în timp util, sigur și fără erori, sau cu privire la faptul că defecțiunile, dacă e cazul, vor fi remediate. Proprietarul site-ului nu acordă nicio garanție cu privire la rezultatele care ar putea fi obținute din utilizarea website-ului sau cu privire la exactitatea, calitatea sau fiabilitatea oricăror informații obținute prin intermediul website-ului.
Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că orice materiale și/sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea website-ului sunt utilizate pe propriul risc și că veți fi singura persoană răspunzătoare pentru orice prejudiciu cauzat sistemului computerului dumneavoastră sau pentru orice pierdere de date care rezultă din descărcarea unor astfel de materiale și/sau date.

Niciun fel de consultanță sau informații, verbale sau scrise, obținute de dumneavoastră de la proprietarul site-ului sau prin intermediul website-ului nu vor constitui nicio garanție în afara celor prevăzute în mod expres prin prezentul.


Limitări ale răspunderii
Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres cu faptul că, în nicio împrejurare, proprietarul site-ului, afiliații acestuia și oricare dintre administratorii, cadrele de conducere, angajații, agenții, mandatarii sau alți reprezentanți ai acestora nu vor fi răspunzători pentru daune directe, indirecte, cuantificabile, incidentale, tangențiale, punitive sau agravante, inclusiv, fără limitare, pentru orice pierdere a dreptului de utilizare, pierdere de venituri, economii sau profituri, pierdere de date, pierdere a fondului de comerț, costuri de achiziție pentru servicii substitut ori pentru orice alte daune indirecte, cuantificabile, incidentale sau tangențiale, indiferent de modul în care au fost cauzate, și nici în baza niciunei teorii privind răspunderea, fie pentru încălcarea contractului, pentru răspundere civilă delictuală (inclusiv neglijență și răspundere strictă) sau în alt mod rezultată din (1) utilizarea sau imposibilitatea utilizării website-ului; (2) costurile de achiziție pentru servicii, articole sau website-uri substitut; (3) accesarea sau modificarea neautorizată a transmisiilor sau datelor dumneavoastră (inclusiv a informațiilor personale); (4) afirmațiile sau conduita oricărei terțe persoane de pe website; sau din (5) orice alt aspect legat de website. Aceste limitări se vor aplica indiferent de faptul dacă proprietarul site-ului a fost sau nu informat cu privire la posibilitatea existenței acestor daune și fără a aduce atingere scopului esențial al oricărui remediu limitat. Excluderea răspunderii se va aplica în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.


Notificări privind mărcile înregistrate
Denumirile mărcilor comerciale și ale brandurilor afișate pe acest Website sunt proprietatea Proprietarului Site-ului, a afiliaților acestuia sau a proprietarilor terți. Nu puteți utiliza sau afișa nicio marcă comercială sau marcă de servicii deținute de Proprietarul Site-ului fără acordul nostru prealabil acordat în scris. Nu puteți utiliza sau afișa nicio altă marcă comercială sau marcă de servicii afișată pe  acest Website fără permisiunea proprietarilor acesteia.


Modificarea sau suspendarea Website-ului
Vom depune diligențe rezonabile pentru a asigura disponibilitatea Website-ului însă e posibil ca, din dând în când, să fim nevoiți să întrerupem, restricționăm, modificăm sau suspendăm, temporar sau permanent, Website-ul sau părți ale acestuia fără notificare. Nu vom fi responsabili pentru niciun prejudiciu sau pierdere, directă sau indirectă (cum ar fi o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate) pe care ați putea-o suferi ca urmare a unor astfel de acțiuni.


Încetare
Putem înceta în orice moment utilizarea de către sau accesul dumneavoastră la Website-ul și putem anula oricare dintre sau întregul Conținut al Utilizatorului fără notificare prealabilă, în cazul în care avem motive întemeiate să procedăm astfel, motive care includ orice încălcare de către dumneavoastră a prezenților Termeni de Utilizare, a Liniilor directoare comunitare, a Politicii privind utilizarea de ”cookies” sau a Politicii de Confidențialitate. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună, directă sau indirectă (cum ar fi o pierdere de informații, pierdere de profituri, întrerupere a fluxurilor de activitate) pe care ați putea-o suferi ca urmare a încetării utilizării de către dumneavoastră a Website-ului în astfel de împrejurări. În cazul încetării utilizării, va trebui să încetați utilizarea Website-ului și sunteți de acord cu faptul că prevederile Acordului referitoare la Dreptul de proprietate, Notificările privind mărcile înregistrate, Despăgubiri, Neacordarea de garanții, Limitarea răspunderii și la Legislația aplicabilă vor subzista unei astfel de încetări.


Link-uri către site-uri terțe
Acest Website poate conține link-uri sau trimiteri la website-uri terțe. Aceste link-uri sunt furnizate doar cu titlu orientativ. Nicio confirmare a niciunor produse, servicii sau informații ale terților nu este exprimată în mod expres sau conținută implicit în niciuna dintre informațiile, materialele sau conținuturile oricărei părți terțe care sunt cuprinse în, la care se face referire, care sunt incluse sau care au un link de la sau către acest Website.  Orice informații, date, opinii, recomandări, produse sau servicii furnizate de astfel de terți prin intermediul link-urilor către alte website-uri sau furnizate în alt mod prin intermediul website-urilor acestora aparțin exclusiv respectivilor terți și nu Proprietarului Site-ului. Utilizarea de către dumneavoastră a acestor website-uri terțe este supusă termenilor de utilizare și politicilor de confidențialitate ale website-urilor respective. Vă rugăm să le citiți cu atenție, deoarece este posibil să fie diferite față de acești termeni și condiții.


Nu suntem răspunzători pentru nicio informație, material sau conținut al niciunui terț care este cuprins în, la care se face trimitere, care este inclus în sau care are un link de la sau către acest Website.


Despăgubiri
Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Proprietarul Site-ului și afiliații acestuia, precum și pe administratorii, cadrele de conducere, angajații, agenții sau alți reprezentanți ai acestora pentru și față de oricare dintre și toate pretențiile, răspunderea, daunele și cheltuielile, inclusiv, fără limitare, pentru toate taxele și costurile judiciare rezultate din sau aferente (a) încălcării de către dumneavoastră a prezenților Termeni de Utilizare, astfel cum ar putea fi modificați aceștia la un moment dat, sau a oricărei alte politici aplicabile acestui Website; (b) utilizării de către dumneavoastră a acestui Website, inclusiv, fără limitare, transmiterea sau plasarea de către dumneavoastră de informații sau materiale pe acest Website; și (c) oricărei pretenții sau alegații conform căreia orice utilizare de către dumneavoastră a Conținutului încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate sau de confidențialitate ale oricărei persoane terțe.
Modificarea prezenților Termeni

Este posibil să aducem modificări la un moment dat Termenilor de Utilizare, la latitudinea noastră exclusivă, fără a vă notifica în mod direct, prin actualizarea prezenților Termeni de Utilizare a acestui Website și prin specificarea datei intrării în vigoare a noii versiuni a Termenilor de Utilizare. Data “Ultimei Modificări” de pe prima pagină a prezenților Termeni de Utilizare va indica momentul la care s-au efectuat ultimele modificări. Utilizarea în continuare de către dumneavoastră a Website-ului după publicarea noii versiuni a Termenilor de Utilizare constituie acceptul dumneavoastră cu privire la orice astfel de modificări. Prin urmare, ori de câte ori vizitați acest Website, trebuie să verificați dacă a fost publicată noua versiune a Acordului. 


Informații de contact
În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prezenții Termeni de Utilizare sau la Website, puteți să ne contactați în conformitate cu Politica de Confidențialitate, secțiunea “Contactați-ne,” de pe acest Website sau la adresa: Str. Strada Tipografilor nr.11-15, Cladirea S-Park, Corpul B3, Etaj 3, Camera 1, Corpul B4, Etaj 3 si Corp LB, Etaj 3, Sector 1, 013714, Bucureşti

Independența clauzelor Acordului
În eventualitatea în care orice parte sau prevedere din prezenții Termeni de Utilizare va fi considerată ilegală, nulă, nevalabilă sau inaplicabilă, partea respectiva va fi considerată separată de prezenții Termeni de Utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi rămase.  


Subzistența clauzelor
Toate secțiunile vor subzista încetării dreptului dumneavoastră de utilizare a Website-ului.  


Legea aplicabilă și jurisdicția
Informațiile de pe Website sunt menite pentru utilizare doar de rezidenții din România.  Alte state pot avea legislație, cerințe de reglementare sau practici medicale diferite de cele din România. Acordul și soluționarea oricărei dispute legată de Acord, Website  și de orice obligații necontractuale derivând din sau în legătură cu prezenții Termeni de Utilizare vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația din România. Orice acțiune sau procedură legală dintre Proprietarul Site-ului și dumneavoastră cu privire la Acord va fi deferită în mod exclusiv instanțelor competente din România, iar dumneavoastră sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a acestor